Nasza przygoda z konikami polskimi zaczęła się w 1990 roku, gdy do naszego gospodarstwa trafiła Laszka (Lubaszka – Turkuć) – pierwsza klacz rasy konik polski.
Początkowo Laszka, jak „każdy porządny koń”, mieszkała w stajni. Okazało się jednak, że stajnia jej nie służy i że dużo lepiej czuje się na wolnym powietrzu. I tak to powstała bezstajenna hodowla koników polskich na Majdanie.

Hodowla bezstajenna to „złoty środek” między trzymaniem koni w stajni, a wypuszczeniem ich do rezerwatu.

Koniki polskie odziedziczyły po tarpanach szereg cech, które umożliwiają im życie bez dachu nad głową. Są bardzo wytrzymałe, świetnie wykorzystują paszę i są bardzo zaradne. Na zimę wyrasta im gruba sierść, dlatego nie muszą być zamykane w stajni.

W hodowli rezerwatowej dąży się do odtworzenia u koników cech dzikich tarpanów. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, ale przecież nie wszystkie koniki muszą być dzikie.

Hodowle bezstajenne to miejsca, gdzie koniki cały rok żyją pod gołym niebem, nie są jednak „dzikie”. Często wykorzystuje się je do pracy w zaprzęgu, rekreacji jeździeckiej i hipoterapii. Oczywiście jeśli nie mają do dyspozycji wielkiego obszaru (tak jak np. w rezerwatach) to niezbędna jest pielęgnacja i dokarmianie zimą. Jeśli pastwiska nie mają urozmaiconej rzeźby terenu i nie znajdują się na nich zadrzewienia, które mogły by dawać konikom naturalne schronienie, niekiedy należy zbudować im wiatę.

Laszka urodziła u nas cztery źrebięta. Została u nas jej córka – Lola (po og. Order). Lola również okazała się dobrą matką, dzięki czemu koników było coraz więcej. W międzyczasie kupiliśmy jeszcze cztery klacze: Kipę (Kika – Mors I), Karinę (Kipa – Kapral), Niksanę (Nipa – Kapral) i Hertę. Później dołączyły do nas kolejne klacze: Newa (Naroczanka – Tulipan), Neskapi (Niewisza – Nacios),Dymówka (Dzisna – Order) i Kontika (Koleba – Juhas).

Obecnie na Majdanie mieszka kilkadziesiąt koników polskich. Są to koniki, które kupiliśmy oraz wiele tych, które się u nas urodziły. Są wśród nich konie hodowlane i użytkowe. Co roku rodzą się nowe koniki, prowadzimy także sprzedaż.

SONY DSC

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.